Almanya'nın 400 bin göçmene ihtiyacı var… İşte gereksinim olan alanlar

Almanya'nın 400 bin göçmene ihtiyacı var... İşte ihtiyaç olan alanlar

Almanya İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmaya nazaran, ülkenin 400 bin göçmene ihtiyacı var. Göçmenlerin kriterleriyle ilgili resmî izahat yapılmazken, Almanya’nın belirli meslek gruplarını alacağı tahmin ediliyor.

ALMANYA’NIN GÖÇMENE İHTİYACI VAR

Almanya’ya ilk resmi Türk işgücü göçü 31 Ekim 1961’de, ‘Türk İşgücü Anlaşması’nın imzalanmasıyla başladı. Bugün Almanya’nın 83,24 milyonluk nüfusunun 21,9 milyonunu göçmenler oluşturuyor.

Dünyanın birçok bölgesinden göçmen alan Almanya’nın Nürnberg kentindeki İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmaya nazaran, ülke ekonomik faaliyette bulunan iş enerjisini durağan(durgun) bir seviyede tutabilmek için yılda 400 bin göçmene gereksinim duyuyor.

İSTİHDAMA KATILANLARIN SAYISINDA AZALMA VAR

İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmaya nazaran, Almanya’da demografik değişiklik mevcut. Ülkede istihdama katılan kişilerin sayısının azaldığına dikkat çekilen araştırmada, hanım ve yaşlı istihdamı artırılsa ve yılda 100 bin göçmen alınsa bile 2020 senesinde 47 milyon 400 bin olan istihdamın 2060 senesinde 44 milyon 400 bine gerileyebileceği hesaplandı.

Araştırmada ülkeye göçmen alınmaması durumunda Almanya’da istihdama katılanların sayısında 2035 yılına kadar 7 milyon 200 bin, 2060 yılına kadar da 16 milyon kişilik bir azalmanın yaşanacağı vurgulanıyor.

‘HEDEFE ULAŞMAK ZOR’

Uzmanlar, Almanya’nın senelik 400 bin göçmen alımı hedefinin ulaşılabilirliğini sorguluyor. Göçmen alımının şartlarını göz önünde bulunduran uzmanlar, alımdan ziyade mevcut çalışanların verimliliğinin artırılmasının da yararlı bir yöntem olabileceğini kaydetti.

HANGİ ALANLARDA İHTİYAÇ VAR?

Geçtiğimiz Ekim ayında 276 binlik bir açık bulunduğunu vurgulayan uzmanlar, Almanya’da bilhassa matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknikle ilgili alanlarda iş gücü açığı bulunduğunu altını çizdi. Almanya’nın göçmen politikasında uyguladığı şartlarla ilgili, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hatice Deniz Genç, “Almanya’nın 1990’lı senelerden beri dünya ekonomileri ile yarışabilir, onları geride bırakacak bir AB ekonomisi oluşturmak hedefi var. Bundan dolayı matematik, fen, mühendislik alanlarında yeni mezunların ya da uzmanların göçü uzun süredir destekleniyor” dedi. Tıp, hemşirelik, vb. sıhhat bilimlerinden mezun olanların da yaşlanan AB ülkelerinin gereksinim duyan meslek grupları içinde yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. Genç, bu meslek gruplarının göçünün arzu edildiğini söylemiş oldu.

ÇEVRE ÜLKELERDEN TALEP AZALDI

İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmada, Almanya’ya Avrupa Birliği’ndeki ülkelerden gelen göçmenlerin sayısında da bir azalma var. Çevre ülkelerde yaşanmış olan demografik değişiklik sebebiyle göçmen sayısının azaldığına dikkat çeken araştırmada uzmanlar, menşe ülkelerdeki düşük maaşların Almanya’dakinden daha fena olmaması da mevcut göçün azalmasının sebeplerinden biri olarak yorumlandı.

Doç. Dr. Hatice Deniz Genç, “Almanya’nın eskiden beri göç almış olduğu Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri 2004’te AB’ye üye oldular. Bu ülkelerde yavaş yavaş yaşam standartları, emek harcama koşulları, averaj gelir düzeyi AB averajına geldi” dedi. Meydana getirilen raporlarda, AB içi göçün devam ettiğini, hatta baskın bir trend bulunduğunu sadece ihtiyacı karşılamadığı söyleyen Doç. Dr. Genç, Avrupa Birliği genelinde bilhassa belli meslek gruplarının istihdamında açık bulunduğunu söylemiş oldu. Öte taraftan Avrupa toplumlarında istihdam edilebilir nüfusun azaldığını vurgulayan Genç, hem talebin bulunduğunu hem de daralma bulunduğunu iletti. Doç. Dr. Hatice Deniz Genç, iç göçün kafi olmaması sonucunda AB dışından nitelikli emek göçü talebi doğduğuna değindi.

AB’NİN NÜFUSU YAŞLANIYOR

Peki Avrupa Birliği’nin demografik yapısında meydana gelen değişimler uzun solukta göçmen ihtiyacına sebep olur mu?  Doç. Dr. Hatice Deniz Genç, “Evet, nüfus yaşlanıyor. 2020’de nüfusun %20,6’sı 65 yaş üstü, bu oranın 2100’de nüfusun %31,3’ne denk geleceği ve ortama yaşın 49’a yükseleceği tahmin ediliyor. Doğrusu Avrupa nüfusu yaşlanıyor. Doğurganlık oranındaki düşüklük de (%1.53 AB geneli için) nüfusu daraltıyor” dedi. Bu şartlar altında, probleminin yalnızca bazı sektörlerdeki istihdam oranında ciddi sıkıntılar yaşanacak olması değil, göçün nüfusu korumak için de lüzumlu bulunduğunu vurgulayan Genç, Avrupa toplumlarının kimliklerini, değerlerini, kültürlerini de korumak istedikleri kanaatinde.

DEMOGRAFİK DEĞİŞİMİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Almanya başta olmak suretiyle Avrupa Birliği’nin genelinde yaşanmış olan demografik değişimin önüne geçmek için yapılabilecek emek harcamalar neler? Doç. Dr. Hatice Deniz Genç, “AB içinde değişik ülkelerde değişik düzenlemelerin olabildiğini ve çeşitli teşviklerin bulunduğunu görüyoruz” dedi. Bu teşviklerin içinde, yeni bebeği olan annelerin izinlerinin arttırılması, babalara da uzun süre babalık izninin verilmesi, bebek desteği verilmesi şeklinde çalışmaların bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Genç, EUROSTAT başta olmak suretiyle çeşitli araştırma merkezlerinin veri topladığını ve analizler yaptığını söylemiş oldu.

‘GÖÇMENLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜLKE, ALMANYA’

Peki, Almanya’nın Suriyeli göçmenler başta olmak suretiyle internasyonal koruma/geçici koruma talep eden yabancılara karşı tavrı iyi mi değerlendirilmeli? Doç. Dr. Hatice Deniz Genç, “Almanya’da 1,2 milyon civarında sığınmacı var. Geçtiğimiz yıl de en fazla göçmen başvurusu Almanya’ya olmuş durumda. Avrupa’da göçmenlere karşı yükselen bir nefret söylemi var ve Almanya’da da birçok şehirde mültecileri hedef alan saldırılar mevcut” dedi.

Bu saldırıları dindirmekten hükümetin görevli bulunduğunu ileten Doç. Dr. Genç, AB genelinde Almanya’nın en fazla sığınmacı alan ve mültecilerin yerleşmek istedikleri ülkelerden biri bulunduğunu söylemiş oldu. Doç. Dr. Genç, yeni bir seviye kurmanın kısa vadeli bir şey olmadığına sadece Almanya’daki mültecilerin topluma dahil olma süreçlerinin hak temelli ve daha öngörülebilir, geleceklerini planlayabilecekleri şekilde bulunduğunu söylemenin mümkün bulunduğunu altını çizdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.