Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı?

Edirne’nin merkez ve Havsa ilçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara “mavi dil” hastalığı teşhisi konuldu. Bu gelişme sonrasında mavi dil hastalığı ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR, İNSANLARA BULAŞIR MI?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Mavi dil (BT), koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının ve develerinin çoğu türü gibi yabani ve evcil geviş getirenleri etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.

Mavi dil virüsü (BTV) ile enfeksiyon, hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getirenlerin bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsindeki sadece birkaç türün böcek vektörü, viraemik hayvanlarla beslenerek enfekte olmuş duyarlı geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü (BTV) iletir.

Yirmi altı (26) farklı serotip tanımlanmıştır ve her suşun hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas yoluyla veya süt tüketimi yoluyla bulaşmadığından BT ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski yoktur. BT virüsü hayvanlarla temas, yün veya süt tüketimi yoluyla bulaşmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.