Platon (Eflatun) Kimdir, Özellikleri Nedir? Platon'un Bilge Sözleri…

Platon (Eflatun) Kimdir, Özellikleri Nelerdir? Platon'un Bilge Sözleri…

Platon(Eflatun) Kimdir?

Eflatun, Antik Yunan filozofudur. Aslolan adı Aristokles olmasına karşın, kendisine verilen Platon lakabıyla anılmıştır. Sokrates’in talebesi, Aristotales’in de hocası olarak 20 yaşından yaşamının sonuna kadar ayrılmamıştır.

Eflatun, Batı felsefesinin ilk filozofu, Atina Akademisinin de kurucusudur. Bazı düşünürlere nazaran Platon’dan sonrasında gelen Batı felsefesi O’nun eserlerine düşülen dip notlar olarak tanımlanmaktadır. İslam ve Hristiyan felsefesine büyük etkide buluna Eflatun, eserlerinde diyaloglar kullanmıştır. 

Platon özellikleri

Platon(Eflatun), eserlerini diyaloglar şeklinde yazmaktadır. Milattan ilkin yaşamış günümüzde fikirleri halen oldukça kıymetli bulunan kıymetli bir filozoftur. Atina Akademisini kurmuş, Sokrates’in talebesi Aristotales’in hocası olmuştur. Antik Yunan filozofu Platon’un aslolan adı Aristokles’dir. Sokrates’den önceki filozoflar, tabiat filozofları olarak maddeci görüş ürettiler.

Eflatun kurguladığı ürünlerini ustalıkla ve şiirsel özelliklerle süsleyerek asırlara ulaştırmayı başarmıştır. Ruhun ölümsüzlüğüne inanmaktadır. Tüm eserlerini diyaloglar halinde ürettiğinden, Sokrates’in deyimiyle şu şekilde söylemiştir. “Ben bir ebeyim. Şu farkla ki, bayanları değil, erkekleri doğurtuyorum.“ Eflatun, hem tabiat kuralları, hem terbiye ve cemiyet değerlerine özenle değişmeyenin ardında koşmuş bulunmaktadır.

Platon’un Bilge Sözleri

Eflatun, ömrünü, öğrenip öğretmeye adamış bir filozoftur. Yazınsal derinliği asırları aşarak bu günlere ulaşmış, tesirini devam ettirmektedir. Sözlerinden örnekler;

Konuşma, insanoğlunun aklını kullanma sanatıdır.

Düşünmek, ruhun kendisiyle konuşmasıdır.

Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere nazaran yargılama…

Gözlemle, dinle, sus, azca yargıla, oldukça sor!

Kötülüğün yolu yakındır. 

Ufak şeylere gereğinden oldukça ehemmiyet verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Öğretmenlik, her şeyden evvel bir Tanrı sanatıdır.

Felsefe, hakikatı bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.