Yargıtay bir kişinin soyadının ‘Dabbetülarz’ olarak değiştirilmesi kararını bozdu

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nce, bir kişinin soyadını “Dabbetülarz” olarak değiştirmesi üzerine yapılan temyiz başvurusunda, kararın sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına karar verildi. Kararda, “Dabbetülarz” kelimesinin Arapça kökenli olduğu, kanun gereğince yabancı ırk ve millet isimlerinin soyadı olarak kullanılamayacağı ifade edildi.

Bakanlık ‘bozma’ istedi

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, İzmir’de yaşayan D.K., soyadının Dabbetülarz olarak değiştirilmesi için dava açtı. Mahkemece davanın kabul edilmesi üzerine karar, kanun yoluna gitmeden kesinleşirken, bunun üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, verilen kararın, yürürlükteki kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Kanu yararına bozma

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına hükmetti. Dairenin kararında, 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 3. maddesinde yabancı ırk ve millet isimlerinin soyadı olarak kullanılamayacağının belirtildiği, 2891 sayılı Soyadı Nizamnamesi’nin 10. maddesinde de “umumi edeplere uygun olmayan veya gülünç, iğrenç olan veya hakaret anlatan soyadları kullanılamaz” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

 ‘Yasaya aykırı’

Dabbetülarz kelimesinin kökeninin Arapça olduğu ve “kıyamette Deccal ile beraber zuhur edecek bir hayvan-ı mahsus” şeklinde ifade edildiği belirtilen kararda, soyadının bu şekilde değiştirilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Kararda ayrıca nizamnamenin 5. maddesine göre yeni takılan soyadlarının Türkçe olmasının düzenlendiği anlatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.